DRAP

[ fr. ] Üst paltarı üçün qalın yun parça növü. Mağazadan üç metr drap aldım.
// Bu parçadan tikilmiş.
Qoşatxan sarı drap paltosunun ətəyini yığıb maşından çıxan özü kimi balacaboy arvadını qarşılayıb qolundan tutdu. M.İbrahimov.

DRAMNƏVİSLİK
DREDNÓUT

Значение слова в других словарях