DUAGU

[ ər. dua və fars. …gu] köhn. bax duaçı.
…Əgər bizim vilayətin əhvalını xəbər almaq istəsəniz, lillahülhəmd, sağ və salamat sizin ömrünüzə duagu varıq. C.Məmmədquluzadə.
[Məşədi Püstə bacı:] A bala, boyuna qurban! Hər yerdə olsan, duagunam, sənin kimi oğlanı heç mən yaddan çıxararam? H.Sarabski.

DUAÇI
DUALAMA

Значение слова в других словарях