FƏSİL

FƏSİL I is. [ ər. ] İlin dörd qismindən hər biri. Dəyişdi fəsillər, dolandı illər; Axdı gah bulanıq, gah duru sellər (M.Müşfiq).

FƏSİL II is. [ ər. ] Əsərin bir hissəsi. S.Rəhimovun “Qafqaz qartalı” (I kitab) romanı 73 fəsildən ibarətdir.

FƏSİL III is. [ ər. ] mus. Bir dəfədə icra olunan musiqi əsəri.

FƏNN
FİQUR

Значение слова в других словарях