filmin çoxaldılması

İstənilən maddi formada (kinolent, video və digər daşıyıcılar üzərində) filmin bir və ya daha artıq nüsxəsinin hazırlanması

filmin çəkiliş qrupu
filmin ilkin materialları