GƏZ

GƏZ I is. Halvaya bənzər Şərq şirniyyatı. Molla Musa gəzdən bir az götürüb ağzına qoyduqdan sonra yenidən söhbətə başladı.

GƏZ II is. Çapılmış yer. Dirəyin gəzi.

GƏZ III num. söz [ fars. ] köhn. Dəfə, kərə. Tutilər söz təhrin danışsa yüz gəz; Belə şirin-şirin danışa bilməz (M.P.Vaqif).

GƏRƏK
GƏZMƏK

Значение слова в других словарях