GURŞAD

(Qazax)
ildırım, şimşək. – Səni görüm üstüηə gurşad oynasın
GURPUŞDAMAX
GURULDOV

Значение слова в других словарях