İŞLƏMƏ

İŞLƏMƏ I is. Əl işi, bəzək, ornament. Qədim işləmələrə o yeni həyat verir, onları yenidən xalqa qaytarır (“Qobustan”).

İŞLƏMƏ II is. Mədə pozğunluğu ilə əlaqədar işlədilən dərman.

İNCİ
İŞLƏMƏK

Значение слова в других словарях