K

ə. ərəb əlifbasının 22-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 25-ci hərfi; əbcəd hesabında 20 rəqəmini ifadə edir.

JULİDƏMU
KABİN

Значение слова в других словарях