K

Azərbaycan əlifbasının on altıncı hərfi. bax ke.
JÜRİ
KABAB

Значение слова в других словарях