KAĞAN

(Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Tovuz)
xışın və ya arabanın qolunu boyunduruğa birləşdirən qayış. – Boyunduruğun kağanı yiyilif, onu düzəlt (Tovuz); – Kağan xam ağ gönnən qayrılır (Gəncə); – Öküzün ağzı yoxuşa tüşəndə qırılmadımı kağan qəfil (Gədəbəy); – Kağan keşmişdə olordu (Qazax)
KAĞALLIX
KAĞANQIRAN

Значение слова в других словарях