LƏDUNİYYAT

ə. «ləduni» c. t. 1) ilahiyyat elmləri; 2) mistika; təsəvvüf; 3) bir işin örtülü, gizli tərəfi.

LƏDUNİ
LƏƏLLA