LAĞÇILIQ

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.
LAĞÇI
LAĞIM

Значение слова в других словарях