layihələşdirmə tapşırığı

Memarlıq obyekti layihəsinin hazırlanması üçün sifarişçi tərəfindən memara verilən və memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları nəzərə alınmaqla tərtib edilən müqavilə sənədi

laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti
ləğvetmə balansı