LİFƏLİ

sif. Lifə tikilmiş, lifəsi olan. Lifəli dizlik. Lifəli tuman.
– Həmişəki kimi [Şahbaz bəy] yenə də müsəlmanı deyilən lifəli şalvar, qara, gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.

LİFƏ
LİFGİR

Значение слова в других словарях