MAMALIQ

MAMALIQ I is. Bibilik vəzifəsi. Onu görüm mamalıqdan geri qalsın.

MAMALIQ II is. Şəfqət bacısı hazırlayan. Mən mamalıq məktəbində oxuyuram (Ə.Mirzəcəfərli).

MAMA
MARKA

Значение слова в других словарях