MEHRİBANÇILIQ

dan. bax mehribanlıq.
[Məmmədhəsən əmi:] İş düz gətirməz, ortalıqdan mehribançılıq götürülər. C.Məmmədquluzadə.
[Kəblə Rəcəbəli:] Dünyada mehribançılıqdan gözəl şey yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
[Qulu:] [Yusifin] xasiyyəti və mehribançılığı məni özünə qul edibdir. N.Nərimanov.

Антонимы

  • MEHRİBANÇILIQ MEHRİBANÇILIQ – ƏTİACILIQ O gündən onların arasındakı mehribançılıq ədavətə çevrilir (M.İbrahimov); Ətiacılıq onun canında var (M
MEHRİBANCASINA
MEHRİBANLAŞMA

Значение слова в других словарях