MEHRİBANANƏ

[ fars. ] bax mehribancasına.
Cəlil ağa Şəfiqəni yanına çağırıb, çox mehribananə söhbət başladı. İ.Musabəyov.

MEHRİBAN
MEHRİBANCASINA

Значение слова в других словарях