MEHRİBANCASINA

zərf Mehribanlıqla, dostcasına, səmimiyyətlə. Mehribancasına qəbul etmək.
MEHRİBANANƏ
MEHRİBANÇILIQ

Значение слова в других словарях