MEHRİBANLAŞMAQ

f. Mehriban olmaq, dostlaşmaq, ünsiyyət bağlamaq.
Bakıdan gələn arvad 3-4 gün kəndimizdə qalıb, bəzi arvadlarla lap mehribanlaşdı. Qantəmir.
…Sülh zamanı qaraqabaq olanlar belə mehribanlaşır, bir-birinə təsəlli verir. Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • MEHRİBANLAŞMAQ səmimiləşmək

Антонимы

  • MEHRİBANLAŞMAQ MEHRİBANLAŞMAQ – SƏRTLƏŞMƏK Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.Rza); Mələyin ürəyi sərtləşirdi (M
MEHRİBANLAŞMA
MEHRİBANLIQ

Значение слова в других словарях