MEHRİBANLAŞMAQ

MEHRİBANLAŞMAQ – SƏRTLƏŞMƏK Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.Rza); Mələyin ürəyi sərtləşirdi (M.İbrahimov).

MEHRİBANÇILIQ
MEHRİBANLIQ

Значение слова в других словарях