MEXANİKLƏŞDİRİLMƏ

Mexanikləşdirilmək” dən f.is.
MEXANİKİLİK
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях