MEXANİKLƏŞDİRMƏ

Mexanikləşdirmək” dən f.is.
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK
MEXANİKLƏŞDİRMƏK

Значение слова в других словарях