MİDİYALI

is. tar. Qədim Midiya əhlindən olan.
Burada qəbilə düzəldən, buranı abad edən midiyalı Cəməsb olmuşdur. Çəmənzəminli.

MİDBƏR
MİF

Значение слова в других словарях