MİSRİ

MİSRİ I is. [ ər. ] mus. Aşıq mahnı yaradıcılığı formalarından biri. Ə, bir “Misri” çal, qılınc oynat, nərə çək.

MİSRİ II sif. [ ər. ] Yenilməz, qüdrətli, kəsərli. Misri qılıncım var, sənin nəyin var! (S.Rüstəm).

MİNA
MİZ

Значение слова в других словарях