MODAPƏRƏSTLİK

bax modabazlıq. Modapərəstlik etmək.
MODAPƏRƏST
MODÉL

Значение слова в других словарях