MODELÇİLİK

is.
1. Yeni model nümunələri hazırlama.
2. Bir şeyin kiçildilmiş sxemini, nümunəsini düzəltmə; modelqayırma. Modelçilik dərnəyi.
MODELÇİ
MODELQAYIRAN

Значение слова в других словарях