MONARXİYALI

sif. Monarxiya (mütləqiyyət) üsuli-idarəsi olan, padşaha tabe olan. Monarxiyalı dövlət.
MONARXİYA
MONARXİ́ZM

Значение слова в других словарях