MOQQULTU

is. Donuz və bəzi başqa heyvanların çıxardığı səs. Donuzun moqqultusu.
MOQQULDAMAQ
MÓQUR

Значение слова в других словарях