MUNCUQGÖZ

sif. Gözü muncuğa oxşayan, muncuğa bənzəyən, muncuq kimi; muncuqvari gözü olan.
[Hacı] sizin bildiyiniz qarğaburun, muncuqgöz, təkəsaqqal hacılara bənzəməz. Qantəmir.

MUNCUQ-MUNCUQ
MUNCUQLANMA

Значение слова в других словарях