PÜFÜRMƏK

bax püfləmək.
Şamama suyu ağzına alıb Hafizənin üstünə püfürür. Ə.Haqverdiyev.

PÜFÜRMƏ
PÜXTƏ

Значение слова в других словарях