PÜFKÜRMƏK

bax püfləmək.
Papiros tüstüsünü püfkürərək ağzından; O dalıb fikrə, baxır qurğuya heyran-heyran. S.Rüstəm.

Синонимы

  • PÜFKÜRMƏK püfkürmək bax üfürmək
PÜFKÜRMƏ
PÜFLƏMƏ

Значение слова в других словарях