PÜFLƏMƏK

f. Ağıza doldurulmuş havanı birdən buraxmaq, püf etmək; püfürmək.
[Əhməd] arxalığının cibindən tənbəki kisəsini çıxartdı, çubuğunu əvvəl püfləyib sonra doldurdu. Çəmənzəminli.
Lətifədən səs çıxmadığını görən katibə trubkanı püfləməyə başladı. M.Hüseyn.

◊ Püfləyə-püfləyə saxlamaq – bir şeyi çox ehtiyatla qoruyub saxlamaq.
Suyu püfləyəpüfləyə içmək – çox ehtiyatlı hərəkət etmək.

Синонимы

  • PÜFLƏMƏK püfləmək bax üfürmək
PÜFLƏMƏ
PÜFÜRMƏ

Значение слова в других словарях