PÜRHƏVƏS

sif. [ fars. pür və ər. həvəs] klas. Çox həvəsi olan; həvəsli.
Pürhəvəs, şerə mübtəla bir qız; Nurə aşiq, sevimli bir yıldız. H.Cavid.

PÜRFƏND
PÜRİBARƏ

Значение слова в других словарях