PÜRİBARƏ

sif. [ fars. pür və ər. ibarə] kit. Təmtəraqlı, obrazlı, ibarələrlə dolu (söz, nitq haqqında).
PÜRHƏVƏS
PÜRKAMAL

Значение слова в других словарях