PIQQAPIQ

zərf Pıq-pıq səs çıxararaq (qaynayan maye və ya qaynayıb çıxan su haqqında).
Səməni qazanı pıqqapıq qaynayırdı. Mir Cəlal.
[Bulaqların] bəziləri daşların sinəsindən fışıltı ilə fəvvarə vurur, bəzisi isə pıqqapıqla sanki qaynaya-qaynaya çıxır. Ə.Abasov.

PIQQ
PIQQAPIQLA