PƏDƏRŞAHLIQ

is. tar. Kişi qohumluğu xəttinə əsaslanan və kişinin hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşunun son dövrü; patriarxat.
PƏDƏR
PƏH-PƏH

Значение слова в других словарях