PƏS₂

is. [ fars. pəst] Aşağı səs, alçaq səs. Bülbül oxur, səsi var; Həm zili, həm pəsi var.
Şirin sözlü dilbərin; Can alan qəmzəsi var. (Bayatı).

Синонимы

  • PƏS alt — alçaq — aşağı — asta

Омонимы

  • PƏS PƏS I is. mus. Alçaq səs, alt. Əvəz Əvəzov boğazını arıtladı... üç-dörd dəfə ah çəkdi və nəhayət, pəsdən “Şələbiyyə” mahnısını zümzümə etməyə başladı

Этимология

  • PƏS “Pəsdən oxu“ deyirik. Pəs sözü italyanca olan və “aşağı səs” mənasını verən bas kəlməsinin təhrif olunmuş formasıdır
PƏRVİN
PƏS₁

Значение слова в других словарях