PİLƏKLİ

sif. Üzərinə piləklər tikilmiş, xırda yastı düymələrlə bəzədilmiş.
Keçən zaman vurardılar; Piləkli pərdə qapıya. M.Möcüz.
Qız başını qaldırdı, piləkli araqçını gördü. Mir Cəlal.

PİLƏKLƏMƏK
PİLƏQURDU

Значение слова в других словарях