PİLLƏLİ

sif.
1. Saylardan sonra gələrək, pilləkənin neçə pillədən ibarət olduğunu göstərir. 10 pilləli pilləkən.
2. Bir neçə pillədən ibarət olan, pillələri olan. Pilləli raket.

Синонимы

  • PİLLƏLİ dərəcəli
PİLLƏKƏN
PİLÓT

Значение слова в других словарях