PİLOTKA

[ rus. ] Əsgəri yay baş geyimi (ilk dövrlərdə ancaq pilotlarda).
…Pilotkalarını yanlarına atıb oturmuş üç əsgər söhbət edirdi. Ə.Əbülhəsən.
Bir gün [Azad] pilotkasını yan qoymuş gözəl bir sanitarkanın yaralı gətirdiyini gördü. S.Rəhman.

PİLOTÁJ
PİLPİLƏ

Значение слова в других словарях