PİLTƏLƏMƏK

f.
1. Pilətə, lampa və s.-yə piltə keçirmək, piltə salmaq. Lampanı piltələmək.
2. tib. Yaraya və ya boşluğa piltə (tampon) qoymaq. Yaranı piltələmək.
PİLTƏLƏMƏ
PİLYÁSTR

Значение слова в других словарях