PİNƏKİ

is. dan. : pinəki aparmaq (vurmaq) – oturmuş halda huşa getmək, yuxu aparmaq, mürgüləmək, yuxuya getmək. Yorğunluqdan pinəki vurur.
PİNƏÇİLİK
PİNƏLƏMƏK

Значение слова в других словарях