PİYLƏMƏK

PİYLƏMƏK I f. Piylə yağlamaq. Şəfqət bacısı xəstənin kürəyini piylədi, sonra banka saldı.

PİYLƏMƏK II f. Aldatmaq. Qızın başını piyləyib onu sevmədiyi oğlana ərə verdilər.

PİR
PİYLƏNMƏK

Значение слова в других словарях