POZULMAQ

məch. 1. чӀур хьун; чӀур хьанваз (винелай цӀар чӀугунваз, чӀулаварнаваз) хьун (кхьинрин гьакъинда); 2. пер. чӀур хьун; пис хьун (мес. гьал, везият); əhvalı pozulmaq гьалар чӀур хьун; 3. кил. qarışmaq 5).
POZUQLUQ
POZULMAZ

Значение слова в других словарях