PULPƏRƏST

sif.is. [ fars. ] Pulu həddindən artıq sevən, pulgir, pul düşkünü. Pulpərəst adam.
– Pirverdi ağır təbiətli, çalışqan olmaqla bərabər, son dərəcə pulpərəst və xəsis bir adam idi. A.Şaiq.

Синонимы

  • PULPƏRƏST PULPƏRƏST [Adilə:] Həmzə, sən canın az pulpərəst ol (Ə.Qasımov); PULAGİR (dan.) Həsən bəy: Rüstəm bəy pulagir adam deyildir (Ü
PULÓVER
PULPƏRƏSTLİK

Значение слова в других словарях