QÜSSƏLƏNDİRİLMƏK

məch. Kədərləndirilmək; kədər, qəm-qüssə verilmək.
QÜSSƏLƏNDİRİLMƏ
QÜSSƏLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях