QƏBZ

ə. 1) ələ alma; tutma; 2) verilən pul və s. üçün alınan sənəd; 3) həbs etmə. Qəbzi-ruh Əzrailin adamın canını alması.

QƏBUL
QƏBZƏ

Значение слова в других словарях