QƏDƏMƏ

is. [ ər. ] Pillə (nərdivanda, pilləkəndə).
// məc. Səviyyə, dərəcə.
QƏDƏM-QƏDƏM
QƏDƏMLİ

Значение слова в других словарях