QABAQ-QƏNŞƏR

is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer.
Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün. M.Araz.

Синонимы

  • QABAQ-QƏNŞƏR qabaq-qənşər bax qabaq-qabağa, üzbəüz

Этимология

  • QABAQ-QƏNŞƏR Belə bir deyim var: xəstə sağalacaq olsa, həkim qənşər gələr. Salyanda qabaq-qənşər sözü qabaq-qarşaq kimi işlədilir
QABAQ-QARŞI
QABAQCA

Значение слова в других словарях