QABAQDAKI

sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. Qabaqdakı evlər.
– Atları sürüb, qabaqdakı adama yetişdilər. Aşıq Ələsgər”.

// Yaxındakı, irəlidəki. Qabaqdakı kəndin adı nədir?
QABAQDA
QABAQDAN

Значение слова в других словарях